Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM” oferuje w ciągłej sprzedaży warchlaki do tuczu ras mięsnych

  1. Ferma Miłostowo – warchlaki pochodzące z krzyżowania loch genetyki Topigs z knurem Maxter
  2. Ferma Komorzewo -  warchlaki pochodzące z krzyżowania loch genetyki JSR z knurem Maxter.

więcej >>

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ROBOTY
BUDOWLANE - ROZBIORKOWE.

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „Agrifarm” Spolka z o.o. w smilowie, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory, oglasza konkurs ofert na rozbiorkę następujących budynkow i obiektow budowlanychznajdujących się w następujących zalącznikach:

więcej >>